Handig

Effectief gebruik maken van de zon

De zon is al sinds het begin der tijden (wat dat ook mag zijn) de drijvende kracht achter onze aarde. Alle processen worden direct of indirect beïnvloedt door onze zon. Denk aan dingen als fotosynthese en de water kringloop. Allerlei processen aangedreven door de energie die uit de zon komt. De mens is steeds handiger geworden in het zelf afvangen van deze energie.

Zout

Een eeuwenoude manier om de energie van de zon te gebruiken is het maken van zout. Dit gebeurt op sommige plekken als volgt: er wordt een bak met water gevuld, of soms zelfs een kuil gegraven en deze wordt gevuld met zeewater. De zon doet het zeewater verdampen en je hebt dan alleen nog het zout over. Hiervan gebruik makende wordt al eeuwen lang zout gemaakt in onze wereld en dit is dus een duidelijke manier van gebruik maken van de zon. Een andere hele oude manier om de zon te gebruiken is de zonnewijzer. De zon geeft aan hoe laat het op de dag is, dus het is niet gek om de eerste klokken op dit principe te bouwen. Zo kwamen de Romeinen met zonnewijzers, die met de schaduw van een paaltje kunnen aangeven hoe laat het is.

Moderne tijd

In de moderne tijd wordt de zon natuurlijk voor nog meer dingen gebruikt. Een belangrijk voorbeeld is het zonnepaneel. Als je geen last hebt van kraaien onder zonnepanelen, of anti vogel zonnepanelen hebt kan je daarmee veel energie opwekken. Dit wordt door velen ook aangedragen als de oplossing voor de klimaatproblematiek. Echter denk ik dat je daar een kritische noot bij moet zetten. Hiervoor zouden namelijk erg veel panelen nodig zijn, wat verre van de goedkoopste oplossing is, zeker doordat je veel reserve energie centrales nodig hebt, voor als het nacht is, of de zon een keer wat minder schijnt. Je kan de energie namelijk moeilijk opslaan. Hoewel die technologie wel ontwikkelt wordt, is die er momenteel nog niet.

Zonnecollector

Vergelijkbaar met het zonnepaneel en vaak ook in combinatie gebruikt, is de zonnecollector. Dit zijn de vaak blauwe of zwarte buizen die je op daken ziet liggen. Deze zijn niet bedoeld voor het opwekken van stroom, maar voor het verwarmen van water. Op die manier kan je warm water krijgen zonder dat het energie kost, aangezien je die energie gewoon uit het zonlicht haalt. De warmte wordt opgevangen door de buizen die het doorgeven aan het water.

Reacties uitgeschakeld voor Effectief gebruik maken van de zon