Handig

Gaat het verplichte energielabel zorgen voor een duurzamer leven?

Innovatie, de oplossing voor alle klimaat, global warming, milieu en energieproblemen. In het afgelopen jaar heeft de overheid een aantal zeer (impopulaire) belasting maatregelen genomen, die in de komende jaren verder uitgebreid en geïntensiveerd zullen worden, om de bovenstaande problematiek het hoofd te bieden. Belastingmaatregelen die in feite helemaal niet nodig zijn wanneer de overheid zich in haar beleid zou concentreren op Innovatieve oplossingen i.p.v. belastingverhogende problemen. In de afgelopen tien jaar zijn er immers in onze wereldwijde multinationale laboratoria en privé garages uitvindingen gedaan die aan alle klimaatverandering, milieu en energieproblemen een eind kunnen maken. Het aanvragen van een energielabel voor woningen in 2021 is daarvan een mooi voorbeeld.

Het is tijd voor verandering: het milieu op 1

Wij roepen dan ook de overheid en jij als burger op om massaal van deze innovatieve technologieën gebruik te gaan maken waardoor je netto inkomen en/of bedrijfswinst beduidend zullen toenemen en (groene) belastingen tegelijkertijd kunnen afnemen. Dubbele winst voor iedereen dus. Wanneer we echter op de oude 20ste eeuwse manier zullen doorgaan met het aanpakken van de huidige milieuproblematiek dan zijn volgens Al Gore (An Inconvenient Truth) en vele andere politici en wetenschappers de poppen aan het dansen. Of dacht je nu werkelijk dat er een eind is gekomen aan de almaar stijgende energie- en brandstofprijzen. Of dacht je nu werkelijk dat de overheid stopt met (groene) belastingverhogingen. Of dacht je nu werkelijk dat onze duinen en dijken het steeds maar stijgende water tot in de eeuwigheid zullen tegenhouden?

Snelle winst door een duurzamer energielabel

Wij kunnen je verzekeren dat binnen 10 jaar je privé en zakelijke portemonnee door de overheid flink zal slinken om ons te beschermen tegen; Ja waartegen eigenlijk. Tegen onze onwetendheid om de huidige problemen met de laatste innovatieve technologieën op te lossen. Tegen onze blindheid om verder te kijken dan olie, aardgas en kernenergie. Tegen onze luiheid om daadwerkelijk wat te doen aan deze steeds meer uit de hand lopende situatie. Al deze problemen worden in de drie gratis rapporten aan de kaak gesteld en oplossingen voor gegeven. Oplossingen waardoor iedere minister, staatssecretaris, ondernemer en burger nooit meer kan zeggen. Kortom: we moeten dus onze verantwoordelijkheid nemen voor onze woningen. Start met investeren in zonnepanelen, groene stroom, isoleren of neem een warmtepomp. Door de druk van het verplichte energielabel zijn we nu allemaal gebrand op het doen van energiebesparende inversteringen in onze woningen. Allemaal om maar zo’n goed mogelijk energielabel te behalen. Deze labels lopen van G op t/m A. Wist je trouwens dat de huizenprijzen de laatste jaren ook flink zijn gestegen? Een woning met een groen energielabel A is relatief gezien meer waard!

Start vandaag nog met energiebesparende investeringen

Geweten dat alle problemen vandaag eenvoudig en snel op te lossen zijn wanneer we er samen nu wat aan doen en stoppen met door polderen en het elkaar napraten over achterhaalde waarheden. We durven zelfs keihard te stellen dat het hele energielabel en Energie-Certificaat beleid in het geheel niet meer nodig zijn wanneer wij de algemeen bekende oplossingen massaal zouden invoeren in de komende 10 jaar. Oplossingen die niet alleen de overheid maar ook iedere ondernemer en burger miljarden in de portemonnee kunnen besparen en zelf opleveren. Want ja wie zou er geen geld willen verdienen met zijn eigen groene energiecentrale?. Iedereen toch! Hoe mooi zou het zijn als jij je elektrische auto kunt opladen met je eigen zonnepanelen? Of de gasrekening flink naar beneden kan door nieuwe spouwmuur, vloer en dakisolatie? Door het streven naar een zo goed mogelijk energielabel ben je automatisch bezig met het realiseren van energiekostenbesparingen. Het is dan ook niet voor niets dat energielabel adviseurs van www.energielabelprijzen.nl het voortouw hebben genomen om innovatieve en onafhankelijke informatie, tips en nieuws aan de Nederlandse bevolking te verstrekken op de volgende 5 gebieden:

  • Energielabel en energiecertificaat, de laatste stand van zaken.
  • Zonne-energie, de Innovatieslag van 2021!
  • Windenergie, een oneindige bron van inkomen.
  • Jouw auto: een brandstofbesparing, je persoonlijke melkkoe.
  • Investeren in energie Innovaties, financiële vrijheid voor jouw in de 21e eeuw.
Reacties uitgeschakeld voor Gaat het verplichte energielabel zorgen voor een duurzamer leven?